WYBÓR PIĘTRA:    P  |  1  |  2  |  3  |  4
APARTAMENT: 44     |     POW. 49,36 m²     |     PIĘTRO: 3
BUDYNEK NR PIĘTRO POKOJE POWIERZCHNIA BALKON STATUS
B1 01 0parter 2 59,36 5,49 sprzedane
B1 02 11 2 53,97 4,34 sprzedane
B1 03 11 2 48,65 4,55 sprzedane
B1 04 11 3 58,80 5,57 sprzedane
B1 05 11 1 35,39 4,64 sprzedane
B1 06 11 2 43,46 10,49 sprzedane
B1 07 22 2 53,75 4,34 sprzedane
B1 08 22 2 48,72 4,55 sprzedane
B1 09 22 3 59,07 4,59 sprzedane
B1 11 22 2 43,37 10,49 sprzedane
B1 12 33 2 53,75 4,34 sprzedane
B1 13 33 2 48,72 4,55 sprzedane
B1 14 33 3 59,08 4,59 sprzedane
B1 15 33 3 54,72 4,17 sprzedane
B1 16 33 2 43,27 10,49 sprzedane
B1 17 0parter 2 46,38 5,49 sprzedane
B1 18 0parter 2 59,42 5,49 dostępne
B1 19 11 3 71,44 10,41 sprzedane
B1 20 11 2 57,04 10,69 sprzedane
B1 21 11 2 34,12 6,40 sprzedane
B1 22 22 3 71,21 9,36 sprzedane
B1 23 22 2 57,03 9,64 sprzedane
B1 24 22 2 47,65 4,30 sprzedane
B1 25 33 3 71,12 9,36 sprzedane
B1 26 33 2 57,11 9,64 sprzedane
B1 27 33 2 47,60 4,30 sprzedane
B1 28 0parter 2 38,54 36,59 sprzedane
B1 29 0parter 3 48,03 55,41 sprzedane
B1 30 11 2 34,13 7,20 sprzedane
B1 31 11 2 58,35 10,62 sprzedane
B1 32 11 3 72,05 10,41 sprzedane
B1 33 22 2 48,25 4,24 sprzedane
B1 34 22 2 57,79 9,58 sprzedane
B1 35 22 3 71,05 9,28 sprzedane
B1 36 33 2 48,25 4,24 sprzedane
B1 37 33 2 57,93 9,58 sprzedane
B1 38 33 3 71,20 9,28 sprzedane
B1 39 0parter 2 41,29 52,71 sprzedane
B1 40 0parter 2 52,36 50,39 sprzedane
B1 41 11 2 42,93 8,82 sprzedane
B1 42 11 1 35,56 4,64 sprzedane
B1 43 11 3 61,48 5,57 sprzedane
B1 44 11 2 45,53 8,52 sprzedane
B1 45 11 2 48,95 4,59 sprzedane
B1 46 22 2 42,64 8,82 sprzedane
B1 47 22 3 54,56 4,17 sprzedane
B1 48 22 3 59,07 4,59 sprzedane
B1 49 22 2 48,72 8,53 sprzedane
B1 50 22 2 48,86 4,60 sprzedane
B1 51 33 2 42,50 8,82 sprzedane
B1 52 33 3 54,53 4,17 sprzedane
B1 53 33 3 59,08 4,59 sprzedane
B1 54 33 2 48,72 8,52 sprzedane
B1 55 33 2 48,60 4,59 sprzedane
B2 01 0parter 1 31,81 6,54 sprzedane
B2 02 0parter 2 53,63 5,41 sprzedane
B2 03 0parter 3 52,54 14,19 sprzedane
B2 04 0parter 2 42,15 64,31 sprzedane
B2 05 0parter 3 56,48 66,98 sprzedane
B2 06 0parter 2 48,65 50,52 sprzedane
B2 07 0parter 3 56,85 81,99 sprzedane
B2 08 0parter 3 61,94 12,68 sprzedane
B2 09 0parter 2 53,70 5,86 dostępne
B2 10 11 2 48,65 6,09 dostępne
B2 11 11 3 56,85 11,16 sprzedane
B2 12 11 3 61,94 10,99 sprzedane
B2 13 11 2 53,70 4,88 sprzedane
B2 14 11 2 53,63 4,91 sprzedane
B2 15 11 2 53,63 4,91 sprzedane
B2 16 11 3 52,60 12,55 sprzedane
B2 17 11 2 42,15 10,94 sprzedane
B2 18 11 3 56,48 18,37 sprzedane
B2 19 22 2 48,65 6,09 sprzedane
B2 20 22 3 56,72 11,16 sprzedane
B2 21 22 3 61,81 10,99 sprzedane
B2 22 22 2 53,70 4,91 sprzedane
B2 23 22 2 53,63 4,91 sprzedane
B2 24 22 2 53,63 4,91 sprzedane
B2 25 22 3 52,54 12,55 sprzedane
B2 26 22 2 42,15 10,94 sprzedane
B2 27 22 3 56,48 18,32 sprzedane
B2 28 33 2 48,65 6,09 sprzedane
B2 29 33 3 52,27 14,21 sprzedane
B2 30 33 3 57,59 16,60 sprzedane
B2 31 33 2 53,70 4,91 sprzedane
B2 32 33 2 53,63 4,91 sprzedane
B2 33 33 2 53,63 4,91 sprzedane
B2 34 33 3 52,59 12,92 sprzedane
B2 35 33 1 38,80 14,52 sprzedane
B2 36 33 3 56,48 18,40 sprzedane
B2 37 44 2 48,65 6,09 sprzedane
B2 38 44 3 52,27 3,60 sprzedane
B2 39 44 3 52,44 7,76 sprzedane
B2 40 44 2 49,27 9,20 sprzedane
B2 41 44 2 49,20 9,22 sprzedane
B2 42 44 2 49,20 9,22 sprzedane
B2 43 44 2 48,46 7,68 sprzedane
B2 44 44 1 38,68 7,69 sprzedane
B2 45 44 3 56,48 18,49 sprzedane
B3 01 0parter 2 53,99 5,89 zarezerwowane
B3 02 0parter 3 61,92 12,32 dostępne
B3 03 0parter 3 57,35 11,53 sprzedane
B3 04 0parter 2 49,36 5,41 sprzedane
B3 05 0parter 3 62,95 11,09 sprzedane
B3 06 0parter 2 51,29 6,92 dostępne
B3 07 0parter 2 55,91 6,92 dostępne
B3 08 0parter 2 53,99 5,33 sprzedane
B3 09 0parter 1 32,07 6,54 sprzedane
B3 10 11 3 62,95 10,09 sprzedane
B3 11 11 2 51,29 5,90 sprzedane
B3 12 11 2 55,91 5,90 sprzedane
B3 13 11 2 53,99 4,91 sprzedane
B3 14 11 2 53,98 4,91 sprzedane
B3 15 11 2 53,99 4,91 sprzedane
B3 16 11 3 61,88 10,99 sprzedane
B3 17 11 3 57,26 10,28 sprzedane
B3 18 11 2 49,36 4,91 sprzedane
B3 19 22 3 62,95 10,09 sprzedane
B3 20 22 2 49,19 4,91 sprzedane
B3 21 22 2 49,37 4,91 sprzedane
B3 22 22 2 49,50 49,50 sprzedane
B3 23 22 2 54,03 5,20 sprzedane
B3 24 22 2 53,99 4,91 sprzedane
B3 25 22 2 53,98 4,91 sprzedane
B3 26 22 2 53,98 4,91 sprzedane
B3 27 22 2 53,98 4,91 sprzedane
B3 28 22 2 53,99 4,91 sprzedane
B3 29 22 3 61,78 10,99 sprzedane
B3 30 22 3 57,16 10,28 sprzedane
B3 31 22 2 49,36 4,91 sprzedane
B3 32 33 3 62,95 10,09 sprzedane
B3 33 33 2 49,19 4,91 sprzedane
B3 34 33 2 49,37 4,91 sprzedane
B3 35 33 2 49,50 4,91 sprzedane
B3 36 33 2 54,03 5,20 sprzedane
B3 37 33 2 53,99 4,91 sprzedane
B3 38 33 2 53,98 4,91 sprzedane
B3 39 33 2 53,98 4,91 sprzedane
B3 40 33 2 53,98 4,91 sprzedane
B3 41 33 2 53,99 4,91 sprzedane
B3 42 33 3 57,33 16,04 sprzedane
B3 43 33 3 52,72 12,97 sprzedane
B3 44 33 2 49,36 4,91 sprzedane
B3 45 44 3 47,19 9,16 sprzedane
B3 46 44 3 69,84 43,11 sprzedane
B3 47 44 3 69,90 43,07 sprzedane
B3 48 44 2 49,56 8,93 sprzedane
B3 49 44 2 49,56 8,93 sprzedane
B3 50 44 2 49,56 8,92 sprzedane
B3 51 44 3 52,02 7,63 sprzedane
B3 52 44 3 52,55 2,94 sprzedane
B3 53 44 2 49,36 4,75 sprzedane
Jeżeli nie znalazłeś  mieszkania jakiego szukasz skontaktuj się z Biurem Sprzedaży